ต้องการการอัปเดตฐานข้อมูล

เวิร์ดเพรสถูกอัปเดตแล้ว ก่อนที่คุณจะใช้งานบล็อกของคุณ เราต้องทำการอัปเดตฐานข้อมูลของคุณให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

การอัปเดตต้องใช้เวลาซักครู่ กรุณารอก่อน

อัปเดตฐานข้อมูลเวิร์ดเพรส